Emzini Wezinsizwa legend Vusumuzi Thanda begs for help

indafrica
indafrica September 22, 2022
Updated 2022/09/22 at 5:15 PM

A Facebook user named Nozuko MaRhadebe described how life had knocked him down. She begged those who could assist her to do so. She claimed that even a R10 would make a significant difference.

As far as am concerned, u Tshawe pha e Mzini wezintsizwa. Ngabantu esikhulele kubo aba kwi entertainment industry. Ubom ke siyabazi bungamajingi qhiwu, akunamntu une formula yabo. Naye bumjudile like anyone.

Siyacela bethuna umntu lo R10 yakhe would do. Impilo ayintlanga kuye, at times udinga nale yokuya kuthatha I treatment e clinic, ne age ke ngoku. Ndiyazithoba plz no negative comments bethuna, am not trying to be arrogant but if awunamdla yidla macwaka.

Ndizakumcela enze I video ene account number yakhe to avoid I scam. Ngomso ndim ngala mini nguwe. Okwaziyo ukunceda please zinkosi

This translates to “As far as am concerned, this is Tshawe from e Mzini wezintsizwa. These are the people we grew up watching in the entertainment industry.

We know life is like can knock you sometimes, no one has their formula. Life has knocked him too like anyone. Please people a person’s R10 can go a long way. Life is not easy for him, at times he needs to go to the clinic for treatment, and age is a problem already.

Share this Article
Leave a comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.